Personvern på kringlabarnehage.no


Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår / eller er i kontakt med oss vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.


Behandlingsansvarlig for personopplysningen vi behandler er Kringla Friluftsbarnehage AS

.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på kontor@kringlabarnehage.no


Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?


Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg.


  • Vi samler inn informasjon via våre kontaktskjemaer/epost du sender til oss. Det er frivillig å oppgi disse opplysningene. Dersom man velger å ikke oppgi dataene kan vi være forhindret fra å gi tilgang til etterspurt service, produkt eller tjeneste.
  • Vi bruker ikke cookies til å generere statistikk, og kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.


Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.


Utlevering av personopplysninger til andre


Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.


All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.


Lagringstid


Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.


Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:www.datatilsynet.no

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss via e-post. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.


Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en e-post.


Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.