eBarnehage

Barnehagen bruker et kvalitetssikringssystem og kommunikasjonssystem som heter "eBarnehage". Dette er et meget godt hjelpemiddel for både ansatte og foresatte. Planlegging- og dokumentasjon foregår hovedsakelig gjennom dette verktøyet. Viktige beskjeder sendes også ut via eBarnehage, feks. som SMS.

Alle foreldre får tilgang til en egen sikker foreldreportal, der de har tilgang på ukeplan, bilder, logger/dagsrapporter, meldinger, barnas sovetider, bleieskift m.m. 

Del denne siden