Prisliste, fra 01.08.22

Type plass

Antall timer pr. uke

Pris pr, mnd.

100 %

51,25

3000

80 %

41,4 - 4 dager

2550

60 %

30,75 - 3 dager

1950

50 %

25,6 - 3/2 dager

1650

40 %

20,5 - 2 dager

1350


Alle priser på delte plasser er inkl. administrasjonstillegg på kr. 150,- for deling av barnehageplasser. Barnehagen følger den fastsatte maksprisen for barnehage til en hver tid (fastsettes av stortinget).

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2/ 50 % f.o.m. barn nr. 3

Betaling for mat i barnehagen: 

Kr. 375,- for helplass på småbarnsavdeling - alle måltider i barnehagen er inkludert. 
Kr. 310,- for helplass på "storbarnsavdeling" - matpakke påregnes noen dager.

Gebyr ved henting av barn etter stengetid (kl. 16.45): kr. 200,- for hver påbegynte halvtime etter stengetid.

Del denne siden