Prisliste, fra 01.08.22

Type plass Antall timer pr. uke Pris pr, mnd.
100 % 51,25 3050
80 % 41,4 - 4 dager 2590
60 % 30,75 - 3 dager 1980
50 % 25,6 - 3/2 dager 1675
40 % 20,5 - 2 dager

1370


Alle priser på delte plasser er inkl. administrasjonstillegg på kr. 150,- for deling av barnehageplasser. Barnehagen følger den fastsatte maksprisen for barnehage til en hver tid (fastsettes av stortinget).

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2/ 50 % f.o.m. barn nr. 3
 
Betaling for mat i barnehagen: 

Kr. 375,- for helplass på småbarnsavdeling - alle måltider i barnehagen er inkludert. 
Kr. 310,- for helplass på "storbarnsavdeling" - matpakke påregnes noen dager.
 
Gebyr ved henting av barn etter stengetid (kl. 16.45): kr. 200,- for hver påbegynte halvtime etter stengetid.